Αναζητήστε πληροφορίες επιχειρηματικού ενδιαφέροντος,
στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ίδρυση Επιχειρήσεων / Παρουσίαση Αρθρων

Κατάργηση της ΠΟΛ 1136/15-6-2011 «Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. μέσω Υπηρεσιών Μίας Στάσης» (07/11/2014)

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 

ΠΟΛ. 1042/4-3-2013: Κατάργηση της ΠΟΛ 1136/15-6-2011 «Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. μέσω Υπηρεσιών Μίας Στάσης».

 

 

Μετά την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Κ1-802/2011 (ΦΕΚ 470 Β΄) διαπιστώθηκε ότι, οι

βεβαιώσεις, που χορηγούσαν οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης μετά την ολοκλήρωση της

διαδικασίας σύστασης και έναρξης εργασιών (απόδοσης Α.Φ.Μ.) στις προσωπικές

και κεφαλαιουχικές εταιρείες, δεν περιείχαν τα πλήρη στοιχεία της έναρξης εργασιών τους (Κ.Α.Δ., διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας, μέλη νομικού προσώπου κ.ά.) με αποτέλεσμα, οι εν λόγω εταιρείες, να προσέρχονται στις Δ.Ο.Υ. υποβάλλοντας αίτηση για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1136/15-6-2011 (ΑΔΑ 4 Α31-Η-5Ν).

 

Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι, σήμερα, έχουν εκλείψει οι λόγοι έκδοσης της

παραπάνω εγκυκλίου εφόσον, πλέον, οι βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις

Υπηρεσίες Μίας Στάσης μετά την ολοκλήρωση έναρξης εργασιών των προσωπικών

και κεφαλαιουχικών εταιρειών, περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία αυτών,

καταργείται η ΠΟΛ. 1136/15-6-2011 (ΑΔΑ 4 Α31-Η-5Ν).

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της

Γραμματείας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

 

Digital Greece