Αναζητήστε πληροφορίες επιχειρηματικού ενδιαφέροντος,
στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ίδρυση Επιχειρήσεων / Παρουσίαση Αρθρων

Υποχρεώσεις του συμβολαιογράφου, ως ΥΜΣ, για τη σύσταση εταιρειών (546336) (07/11/2014)

Πηγή: INTERNET
 

ΕΓΚ 45/2011: ΕΓΚ.ΣΣ 45/11:Υποχρεώσεις του συμβολαιογράφου, ως ΥΜΣ, για τη σύσταση εταιρειών (546336)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45η

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 152

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

συμβολαιογράφους

της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX : 210-3848335

E-mail : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες: Φωτεινή Τριγάζη

τηλ: 2103301679

 

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις του συμβολαιογράφου, ως ΥΜΣ, για τη σύσταση εταιρειών

 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

 

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις του συμβολαιογράφου, ο οποίος προβαίνει στη

σύσταση εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 3853/2010, ως υπηρεσία μίας στάσης

(ΥΜΣ), εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης, κατά τα προβλεπόμενα από τα

άρθρ. 5 έως 11 της ΚΥΑ Κ1-802/2011, ο συμβολαιογράφος:

 

1.- Χορηγεί στον εκπρόσωπο της εταιρείας βεβαίωση περί της ιδρύσεως της

εταιρείας (κατά το Υπόδειγμα 7 του Παραρτήματος ΙΙΙ, όπως έχει

τροποποιηθεί).

 

2.- Διαβιβάζει αντίγραφο της ως άνω βεβαίωσης μαζί με αντίγραφο του

καταστατικού της εταιρείας:

 

α) στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, εφ` όσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. ή προσωπική

εταιρεία

 

και β) στην αρμόδια Περιφέρεια, εφ` όσον πρόκειται για Α.Ε.

 

3.- Διαβιβάζει τον φυσικό φάκελλο της υπόθεσης (που περιλαμβάνει

φωτοαντίγραφο του καταστατικού και φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν

προσαρτηθεί σ` αυτό, πρωτότυπα δε τα υπόλοιπα έγγραφα) στο Επιμελητήριο,

όπου έχει ήδη εγγραφεί η εταιρεία (όχι στο Τμήμα ΓΕΜΗ της Γ.Γ. Εμπορίου του

Υπουργείου Ανάπτυξης).

 

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

 

 

Digital Greece